Skip to content

Anna Ursulenko

Slawistka, adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka monografii Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej. Na materiale publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1991-2004 (Wrocław, 2014). Aktualnie w centrum zainteresowań naukowych znajduje się problematyka utopii, dystopii oraz antyutopii w literaturach Europy Środkowo-Wschodniej.